Sampo Oyj:n liitetiedot

Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 15–16
15 Eläkevastuut
Sampo Oyj:n henkilöstön perus- ja lisäeläketurva on hoidettu vakuutuksilla Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmassa ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiössä.
16 Vuokravastuut
Milj. e 2016 2015
Yhden vuoden kuluessa 1 1
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa 4 0
Yli viiden vuoden kuluttua 1 -
Yhteensä 6 1
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.