Sampo Oyj:n liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 1–4
1 Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. e 2016 2015
Tuotot kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut tuotot 17 18
Yhteensä 17 18
2 Liiketoiminnan muut kulut
Milj. e 2016 2015
Vuokrakulut -1 -1
Kulut kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut kulut -17 -11
Yhteensä -18 -12
Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista.
3 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2016 2015
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Tilintarkastuspalkkiot -0,2 -0,2
Muut palkkiot -0,1 -0,0
Yhteensä -0,3 -0,2
4 Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. e 2016 2015
Saadut osingot yhteensä 1 567 1 235
Korkotuotot yhteensä 56 64
Korkokulut yhteensä -63 -74
Myyntivoitot yhteensä 0 17
Myyntitappiot yhteensä -26 -5
Valuuttatulos 55 23
Muut -5 -18
Yhteensä 1 584 1 243
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.