Sampo Oyj:n liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 5–9
5 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Milj. e 2016 2015
Hankintameno tilikauden alussa 296 325
Lisäykset 2 0
Vähennykset - -28
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 298 296
Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat.
6 Muut osakkeet ja osuudet
2016 Arvonmuutokset 2015 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet 148 -27 9 248 12 -12
7 Sijoitusten muut saamiset
2016 Arvonmuutokset 2015 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Joukkovelkakirjalainat 28 0 -6 111 0 -2
8 Muut saamiset
Milj. e 2016 2015
Kauppahintasaamiset 0 5
Johdannaiset 2 6
Muut 5 8
Yhteensä 6 18
9 Siirtosaamiset
Milj. e 2016 2015
Siirtyvät korot 10 38
Johdannaiset 12 15
Muut 4 1
Yhteensä 26 53
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.